ADRES

Ośrodek Dziecięcych Porażeń Mózgowych „Puchatek”
ul. Lindego 19-21, 50-138  Wrocław
e-mail: puchatek@spzoz.wroc.pl

REJESTRACJA

Godz. pracy:
pn - wt: 8:00 - 18:00,
śr - pt 8:00-14:30
tel. 71 373 89 41

KIEROWNIK

Kierownik placówki:

tel. 71 373 89 41
email: gabrasowicz@spzoz.wroc.pl

DOJAZD

Tramwaje: 1, 7, 8
Autobusy: A, D, N, 105, 106, 115, 116, 118, 119, 128, 130, 131, 132, 141, 148, 149, 305, 331
(przystanek przy ul. Kasprowicza)
N, D, K, 104, 106, 116, 118, 122, 128, 129, 130, 141, 144, 148, 305, 308, 908
(przystanek przy ul. Żmigrodzkiej)

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

OŚRODEK DZIECIĘCYCH PORAŻEŃ MÓZGOWYCH „PUCHATEK" ZAPEWNIA KOMPLEKSOWĄ OPIEKĘ REHABILITACYJNĄ NAD:
  • dziećmi z przewlekłą chorobą Centralnego i Obwodowego Układu Nerwowego
  • niemowlętami i małymi dziećmi z opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym o ustalonej i nieustalonej etiologii
  • wady genetyczne i zaburzenia metaboliczne
  • całościowe zaburzenia rozwojowe.

W swojej działalności szczególny nacisk kładzie na udzielanie pomocy specjalistycznej na możliwie najwyższym poziomie i jak najwcześniej, będąc świadomym faktu, iż wczesne wykrycie uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego oraz wczesna rehabilitacja pozwalają całkowicie uniknąć niepełnosprawności bądź w dużym stopniu ją zminimalizować.


Opieka nad podopiecznymi „Puchatka" opiera się na współdziałaniu interdyscyplinarnego Zespołu, w ramach funkcjonującego ośrodka dziennej rehabilitacji, w zakresie diagnozy i terapii: lekarskiej - neurologicznej i rehabilitacyjnej; neurologopedycznej; psychologicznej; pedagogicznej; oraz fizjo- i fizykoterapeutycznej, a także pielęgniarskiej. Ma ona na celu zapewnienie dzieciom dostępu do kompleksowej opieki rehabilitacyjnej poprzez opracowanie szczegółowego programu postępowania w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej rozwoju dziecka. Program zajęć dostosowany jest indywidualnie do każdego dziecka. W opiece nad dziećmi i młodzieżą do 18 lat, wykorzystywane są wszystkie dostępne metody terapii, w tym także:

  • metoda VOJTY,
  • metoda BOBATH,
  • diagnostyka i terapia psychologiczna,
  • diagnostyka i terapia logopedyczna,
  • szeroki zakres zabiegów: fizjoterapeutycznych (rehabilitacja klasyczna, UGUL, terapia manualna) i fizykoterapeutycznych (TNS, bioptron, tonoliza, magnetronic, laseroterapia punktowa)
  • terapia zajęciowa.