Celem programu jest ograniczenie liczby dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością oraz innymi zaburzeniami okresu rozwojowego oraz innymi zaburzeniami okresu rozwojowego poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń zdrowotnych wynikających ze złych nawyków żywieniowych i braku aktywności ruchowej oraz kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

 

KOORDYNATOR PROGRAMU

Beata Józefowicz
tel. 71 335 29 69
email: bjozefowicz@spzoz.wroc.pl

 

O PROGRAMIE

Program ma za zadanie:

- zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości dzieci, młodzieży oraz rodziców o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z nadwagi, otyłości oraz innych zaburzeń okresu rozwojowego

- kształtowanie nawyków prawidłowego odżywiania u dzieci, młodzieży i rodziców

- ocenę stanu zdrowia odbiorców programu

- motywowanie do aktywności ruchowej

 Zapraszamy do obejrzenia filmów:

Profilaktyka otyłości u dzieci cz 1

Profilaktyka otyłości u dzieci cz 2

Bądź świadomy problemów i trudności z ucznia z nadwagą i otyłością - film edukacyjny dla nauczycieli

Cukrowy odwyk, czy można się uzależnić od cukru ?, przykładowe propozycje zajęć do wykorzystania na lekcji - film edukacyjny dla nauczycieli

Co zrobić, aby dzieci zdrowo jadły - scenariusze zajęć - film edukacyjny dla nauczycieli

Jak pomóc dziecku z nadwagą i otyłością - film edukacyjny dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

Moje dziecko za dużo waży - film dla rodziców i opiekunów dzieci

Zarządzanie cukrem w diecie dziecka - film dla rodziców i opiekunów dzieci

Zdrowe odżywianie ucznia w domu i w szkole - film dla nauczycieli

Poniżej znajdują się pliki do pobrania:

Deklaracja przystapienia Placówki Edukacyjnej do programu 2021 - 2022r.doc

Deklaracja przystąpienia ucznia do programu 2021 - 2022.pdf

Formularz zgłoszeniowy Placówki Edukacyjnej na zajęcia edukacji żywieniowej w 2021r.doc

Jadłospisy dla dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością - 1000 kcal.pdf

Jadłospisy dla dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością - 1200 kcal.pdf

Jadłospisy dla dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością - 1500 kcal.pdf

Jadłospisy dla dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością - 1800 kcal.pdf

 Karty z ćwiczeniami.pdf

Książeczka z przepisami.pdf

Plakat piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.pdf

Plakat talerz zdrowia.pdf

Zalecenia dla uczniów szkół podstawowych - prezentacja.pptx

RAPORT PODSUMOWUJĄCY ZADANIE PN. „ EDUKACJA ZDROWOTNA W PROFILAKTYCE NADWAGI I OTYŁOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY”, PROWADZONY W TERMINIE MARZEC-GRUDZIEŃ 2019 R.

 

HARMONOGRAM

Uczestnikom programu oferujemy:

1. Indywidualną edukację zdrowotną prowadzoną przez specjalistów w formie stacjonarnej w Przychodni Wrocław Stare Miasto na pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu

w poniedziałki od godz. 15.00 do 18.00.

Edukacja zdrowotna prowadzona jest przez dietetyka, psychologa, rehabilitanta.

Edukacja zdrowotna prowadzona przez lekarza – miejsce i termin zostaną podane w terminie późniejszym.

Na konsultacje obowiązywać będzie wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem tel.722 086 776,

Rejestracja czynna jest w:

  • poniedziałki w godz. od 8.00 do 13.00 
  • środy w godz. od 9.00 do 12.00

Ponadto przez dietetyka, psychodietetyka oraz psychologa prowadzona będzie edukacja telefoniczna oraz online.

2.Grupowe zajęcia w zakresie zdrowego żywienia

Realizator Zadania : Elżbieta Sworobowicz Akademia Żywienia

Miejsce: Centrum Edukacyjne „Technoludek" ul. Duńska 9, teren Wrocławskiego Parku Technologicznego, dojazd autobusem 136

Termin: czwartki, piątki w godz. 18.00 – 20.00, soboty w godz. 10.00 – 12.00 po wcześniejszej rejestracji .

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową polegającą na wspólnym przygotowaniu przez dziecko i rodzica/opiekuna zdrowej przekąski. W trakcie przygotowywania uczestnicy poznają walory zdrowotne stosowanych składników . Warsztaty zakończą się wspólną konsumpcją. W trakcie jednego spotkania możliwe będzie odbycie się 2 warsztatów ( około 2 godziny).

Tematy warsztatów do wyboru to np.: Zdrowe słodycze, kolorowe przepisy na zdrowie- koktajle , smoothie owocowo-warzywne , pasty warzywne, zdrowe desery, zdrowe śniadania i inne. 

W związku z zagrożeniem koronawirusem warsztaty żywieniowe będą się odbywały w zwiększonym nadzorze sanitarnym uwzględniającym 2 metrowe odległości pomiędzy stolikami, na których rodziny będą przygotowywały posiłki, stoły będą dezynfekowane, używane będą jednorazowe naczynia, praca odbywać się będzie w rękawiczkach jednorazowych.

Przed wejściem na warsztaty każdy z uczestników będzie miał wykonany pomiar temperatury ciała oraz wypełni ankietę epidemiologiczną, będzie musiał zdezynfekować ręce.

3 .Grupowe zajęcia aktywności fizycznej

Obecnie prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki. Realizatorem zajęć jest KLUB SAMURAJ przy ul. Bałtyckiej 19 we Wrocławiu, obok drogerii Rossmann. Zajęcia odbywają się w soboty w 2 grupach

I grupa w godz. 12.00-13.00

II grupa w godz. 13.30-14.30

 W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie dzieci zgłoszone do udziału w Programie. Zakłada się, że każde dziecko skorzystać będzie mogło z cyklu 8 zajęć, jednak w przypadku wolnych miejsc lub konkretnych wskazań lekarskich liczba zajęć będzie mogła ulec zwiększeniu.

Rodzice/Opiekunowie przed pierwszymi zajęciami proszeni będą o zapoznanie się z Regulaminem Zajęć oraz o jego podpisanie. Wydrukowany Regulamin dostępny będzie bezpośrednio w Klubie Samuraj.

Regulamin zajęć ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki

W zawiązku z nadal trwającym zagrożeniem COVID-19 Rodzice/Opiekunowie dzieci nie będą mogli przebywać w budynku Klubu, natomiast każde dziecko przy wejściu do Klubu będzie miało wykonany pomiar temperatury ciała oraz proszone będzie o dezynfekcję rąk. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie dzieci zdrowe.

Zgodnie z Regulamin Zajęć Rodzice/Opiekunowie proszeni są o zgłaszanie nieobecności dziecka na zajęciach co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem, aby umożliwić udział innym osobom chętnym. W przypadku 2 krotnego nie zgłoszenia nieobecności, dziecko może zostać skreślone z listy uczestników.

Zapisy na zajęcia możliwe są pod numerem telefonu: 722-086-776

 

OPŁATY

Udział w programie jest dobrowolny i nieodpłatny.

Program jest w całości finansowany przez Miasto Wrocław.

 

REKRUTACJA

 Rekrutacja prowadzona jest przez pielęgniarki medycyny szkolnej. Pielęgniarki typują do programu dzieci na podstawie badań przesiewowych przeprowadzonych we wrocławskich szkołach podstawowych ( klasy I, III, V ) . Ponadto każde dziecko, u którego pielęgniarka szkolna lub rodzic stwierdzi nieprawidłowości związane z okresem rozwojowym tj. otyłość lub nadwagę może również zgłosić się na edukację.

Wytypowane przez pielęgniarki medycyny szkolnej dzieci zgłaszają się wraz z rodzicami/opiekunami na edukację zdrowotną, podczas której dziecko objęte jest opieką lekarza pediatry, dietetyka, psychologa i rehabilitanta.


Program finansowany przez Miasto Wrocław

Wrocław_miasto_spotkań_granat-01.jpg

MATERIAŁY DO POBRANIA