WROCŁAWSKA SZKOŁA RODZENIA -2023r.

Zapraszamy Panie w ciąży  do zgłaszania swojego udziału w zajęciach Wrocławskiej Szkoły Rodzenia zlokalizowanej w :

Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 

Przychodni Provita, ul. Bierutowska 63 w lokalizacji dzielnicy Psie Pole  - NOWA WSR (PLANOWANE OTWARCIE W KWIETNIU 2023r).

Do Szkoły Rodzenia mogą uczęszczać ciężarne od 22 tygodnia ciąży, z osobą towarzyszącą, po uprzednim zgłoszeniu swojego udziału -więcej informacji poniżej>rekrutacja.

Celem Wrocławskiej Szkoły Rodzenia  jest przygotowanie ciężarnych do właściwego postępowania w okresie ciąży, aktywnego, rodzinnego porodu, karmienia piersią oraz opieki nad noworodkiem, niemowlęciem, promujące zdrowie matki i dziecka, rodziny. 

Każdy kurs stacjonarny trwa 10 tygodni i obejmuje 40 godzin zajęć  2x 2 godziny  w tygodniu  i uwzględnia zajęcia teoretyczne i praktyczne (ćwiczenia umiejętności -kąpiel, pielęgnacja  noworodka i inne) z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych, oraz ćwiczenia gimnastyczne i relaksacyjne .

Zajęcia zaplanowane są od stycznia do grudnia w godzinach 18.00-20.00 lub 19.00-21.00 wg. potrzeb uczestników i prowadzone są przez doświadczone położne, fizjoterapeutki, psycholożkę, dentystkę .

Nabór na ostatni kurs do października 2023r.

Zajęcia mogą odbywać się w systemie hybrydowym - stacjonarnie i online. Kurs online trwa 5 tygodni -20 godzin teoretycznych 2x2 godziny w tygodniu- jest organizowany gdy będzie odpowiednia liczba osób.

O PROGRAMIE

W programie Wrocławskiej Szkoły Rodzenia uwzględnione są zagadnienia z zakresu ciąży, zachowań prozdrowotnych ciężarnej, rodziny, medycznej opieki okołoporodowej, przygotowania do szpitala, przebiegu porodu aktywnego, rodzinnego, łagodzenia bólu porodowego, aktu narodzin, okresu połogowego, karmienia piersią, pielęgnowania noworodka, aspektów prawnych macierzyństwa.

W ramach zajęć z fizjoterapeutką prowadzone są ćwiczenia  ogólnorozwojowe w ciąży, uelastyczniające mięśnie krocza i dno miednicy, przygotowujące do porodu, korygujące postawę i ćwiczenia w połogu i in. oraz trening relaksacji .

W ramach prowadzonych ćwiczeń umiejętności praktycznych zapewniamy rodzicom  przygotowanie do podjęcia czynności pielęgnacyjnych dziecka - kąpiel, toaleta noworodka, przewijanie, pielęgnowanie skóry, błon śluzowych i in. 

HARMONOGRAM

Terminy rozpoczęcia poszczególnych edycji kursów we Wrocławskiej Szkole Rodzenia ustalane są wg potrzeb i rozpoczynają się po skompletowaniu listy uczestników.

W 2023 roku planujemy realizację 22 kursów w systemie stacjonarnym i 8 kursów w systemie online.

 REKRUTACJA

Zainteresowane Panie prosimy o kontakt drogą telefoniczną w godzinach od 9.00-15.00 pod numerem 691 852 069 lub drogą elektroniczną na adres e mail: ljedrzejewska@spzoz.wroc.pl   

Ze względu na duże zainteresowanie uczestnictwem we Wrocławskiej Szkole Rodzenia prosimy o zgłaszanie się we wczesnym okresie ciąży.

Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w zajęciach Wrocławskiej Szkoły Rodzenia w Przychodni Stabłowice lub w Przychodni Provita zainteresowana ciężarna otrzymuje kartę zgłoszeń.

Na podstawie informacji zawartych w karcie zgłoszeń następuje kwalifikacja do odpowiedniego cyklu kursu. Każdy z uczestników otrzymuje informacje dotyczące organizacji i programu kursu przed jego rozpoczęciem.

Szersze informacje o organizacji i funkcjonowaniu Wrocławskiej Szkoły Rodzenia w Przychodni Stabłowice i w Przychodni Provita oraz o równolegle prowadzonym programie Zdrowa Mama i Dziecko skierowanego do Wrocławianek w ciąży/matek/rodziców można uzyskać  droga telefoniczną pod numerem 691 852 069 w każdy dzień tygodnia w godzinach pracy koordynatora programu..

 KOORDYNATOR PROGRAMU

Leokadia Jędrzejewska
tel. 691 852 069
email: ljedrzejewska@spzoz.wroc.pl

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Wywiad z dr n. med. Elżbietą Czyżewską na temat szkodliwego wpływu na rozwój dziecka  picia alkoholu przez kobiety w ciąży

 

ZADANIE FINANSOWANE PRZEZ MIASTO WROCŁAW

  Wrocław_miasto_spotkań_granat-01.jpg

PLACÓWKI WROCŁAWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA  REALIZUJĄCE TEN PROGRAM

PRZYCHODNIA STABŁOWICE

ul. Stabłowicka 125
54-062 Wrocław
tel. 71 354 31 69, 71 354 01 19
 
PRZYCHODNIA PROVITA
Bierutowska 63
51-317 Wrocław
tel.: +48713456376, 717813517