Dnia 7 listopada 2023 r. na placu budowy przy ul. Stalowej 50 odbyła się uroczystość wkopania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Zdrowia Psychicznego. Uroczystość zaszczycił swoja obecnością Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

 

Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Stalowej 50 powstaje w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczeństwa na kompleksową i powszechnie dostępną opiekę  dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej.

Inwestorem jest Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który leczeniem psychiatrycznym zajmuje się od lat prowadząc  Przychodnię Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień zlokalizowaną kiedyś przy ul. Podwale, następnie przy  ul. Samuela Bogumiła Lindego 19-21, a obecnie jako Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Ostrowskiego 13c.

Centrum Zdrowia Psychicznego + utworzone zostało w styczniu 2019 r.  w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II.” (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) uruchomiona została nowa jednostka pod nazwą Centrum Zdrowia Psychicznego +, gdzie testowany był innowacyjny model integracji świadczeń społecznych i zdrowotnych.

Obecnie CZP funkcjonuje jako kontynuacja CZP+ w czterech lokalizacjach: przy ulicy Ostrowskiego 13c, Legnickiej 59/u12, Dokerskiej 9 i Stabłowickiej 125. Swoją ofertę kieruje przede wszystkim do mieszkańców dzielnicy Wrocław-Fabryczna, którzy borykają się z chorobami lub zaburzeniami psychicznymi, doświadczają psychicznych kryzysów lub znaleźli się trudnej sytuacji psychospołecznej, doświadczają silnego stresu lub mają za sobą traumatyczne doświadczenia.

Zadaniem CZP jest zapewnienie pacjentom specjalistycznej pomocy psychiatrycznej, psychologicznej oraz społecznej "na miejscu", blisko domu, w znanym im otoczeniu i przyjaznym, bezpiecznym środowisku, tak by hospitalizacja była formą leczenia wykorzystywaną jedynie w najcięższych przypadkach i tylko w zagrażających zdrowiu lub życiu zaostrzeniach chorobowych. W CZP proces zdrowienia pacjenta przebiega na podstawie stworzonego przez specjalistów spersonalizowanego Planu Terapii i Zdrowienia dopasowanego do potrzeb konkretnego pacjenta, uszytego na miarę. W Centrum pacjenci otrzymują pomoc specjalistów - m.in. lekarzy psychiatrów, pielęgniarek, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych, terapeutów zajęciowych, arteterapeutów, muzykoterapeutów, pracowników socjalnych oraz psychodietetyka i radcy prawnego.

Do nowego budynku na ulicę Stalową 50 przeniesiona zostanie główna siedziba Centrum Zdrowia Psychicznego, która mieści się obecnie w wynajmowanym budynku przy ul. Ostrowskiego 13c. Nowa placówka ma na celu umożliwić pomoc jeszcze większej liczbie pacjentów. Powstaje ona na terenie istniejącej przychodni „Grabiszyn”, gdzie rozebrano część budynku i rozpoczęto rozbudowę, która ma na celu utworzenie dwóch odrębnych obiektów służby zdrowia.
W nowo powstałym obiekcie znajdą się: dzienny oddział psychiatryczny, gabinety lekarskie oraz zabiegowe, sale terapeutyczne, świetlice pracownia kulinoterapii oraz część administracyjna.
Główne wejście do budynku będzie zlokalizowane od strony ulicy Oporowskiej.

Budowa nowej placówki ma trwać 15 miesięcy. Planowany koszt inwestycji brutto to blisko 8 mln zł. Inwestycja ma zostać sfinansowana ze środków własnych WCZ. Wykonawcą jest firma HARAS BUDOWNICTWO Sp. z o.o sp.k.