Celem programu jest redukcja szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych zażywaniem substancji psychoaktywnych.

 

KOORDYNATOR PROGRAMU

Malwina Nowakowska
tel. 71 335 29 62
email: mnowakowska@spzoz.wroc.pl

 

O PROGRAMIE

Wieloletni program profilaktyczno - terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków uczestniczących w programie leczenia substytucyjnego.

Oferujemy specjalistyczną pomoc w formie:

  • Leczenia substytucyjnego
  • Terapii indywidualnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych
  • Poradnictwa socjalnego
  • Edukacji dla osób uzależnionych oraz ich bliskich
  • Poradnictwa indywidualnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz oczekujących na terapię

Korzyści z uczestnictwa w programie:

  • redukcja szkód społecznych zdrowotnych spowodowanych zażywaniem narkotyków
  • wsparcie
  • stabilizacja

 

Jeśli potrzebujesz pomocy zgłoś się do Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych przy ul. Wszystkich Świętych 2.

 

 

Realizacja zadań finansowana jest ze środków Miasta Wrocław

 Wrocław_miasto_spotkań_granat-01.jpg

PLACÓWKI WCZ REALIZUJĄCE TEN PROGRAM

OŚRODEK PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY CHORÓB ZAKAŹNYCH I TERAPII UZALEŻNIEŃ

ul. Wszystkich Świętych 2
50-136 Wrocław
tel. 71 326 67 30
tel. 71 356 07 80