Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ stara się zapewnić swoim pacjentom najlepszą możliwą opiekę i leczenie. Wszelkie uwagi z Państwa strony, zarówno te pozytywne jak i negatywne, są rozpatrywane i pomagają nam podnosić poziom naszych usług.

Jeżeli macie Państwo jakieś uwagi, prosimy nas o tym poinformować.

Pełnomocnik do Spraw Praw Pacjenta:

Piotr Wanatowicz
tel. 71 391 17 42
e-mail: pwanatowicz@spzoz.wroc.pl

Procedura składania skarg:

W pierwszej kolejności proponujemy porozmawiać z Kierownikiem Przychodni, w której miało miejsce zdarzenie. Czyniąc to, dajecie Państwo szansę natychmiastowej reakcji i rozwiązanie problemu.
Jeśli rozmowa taka nie jest możliwa, to prosimy zwrócić się do Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta. Od 15 kwietnia 2014 funkcję tę we Wrocławskim Centrum Zdrowia pełni Piotr Wanatowicz.
Pełnomocnik urzęduje w siedzibie Centrum, przy ul. Podróżniczej 26/28, (pokój 206) we Wrocławiu.
Godziny przyjmowania pacjentów:
wtorki 10.00 – 12.00
czwartki 14.30 – 16.30
Skargę można złożyć osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Składając skargę, prosimy podać: imię, nazwisko i adres (oraz imię i nazwisko pacjenta, jeśli skargę składa jego przedstawiciel),
jak najwięcej informacji o tym, co zaszło, gdzie i kiedy.
Numer telefonu: 71 391 17 42.
Skargę można również wysłać faksem lub pocztą elektroniczną pod wyżej wymieniony adres.
Pisząc skargę, można skorzystać z formularza.
W przypadku złożenia skargi ustnie, Pełnomocnik sporządza protokół ze skargi, który musi podpisać osoba składająca skargę. Skargi anonimowe nie są rozpatrywane. Pełnomocnik w ciągu 14 dni rozpatruje złożoną skargę i przygotowuje na nią odpowiedź.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA: