Nadrzędnym celem Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie wszystkim mieszkańcom Wrocławia zapewniając pacjentom oraz personelowi przyjazne i bezpieczne warunki leczenia.

 

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwo danych opracowano i wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Jakością oraz Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 9001:2008 oraz ISO/IEC 27001:2013.

Polityka ZSZ będzie realizowana poprzez cele strategiczne:

  • badanie poziomu satysfakcji Pacjenta, w celu dostosowania naszej pracy do oczekiwań pacjentów
  • wykonanie świadczeń medycznych, których wysoka jakość zostanie zagwarantowana dzięki wykwalifikowanemu personelowi, nowoczesnemu i bezpiecznemu sprzętowi oraz odpowiednim procedurom przyjętym przez WCZ
  • doskonalenie umiejętności i kwalifikacji pracowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach
  • systematyczną modernizację infrastruktury Centrum
  • promocję zdrowia oraz szerzenie wiedzy o zdrowiu w ramach szeroko pojętej działalności z zakresu profilaktyki zdrowotnej
  • zarządzanie ryzykiem obejmujące działania zapewniające osiąganie celów i realizację zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy
  • usprawnienie przepływu informacji poprzez rozbudowę systemu informatycznego
  • dbanie o poufność, integralności i dostępność informacji oraz wprowadzanie zabezpieczeń związanych z bezpieczeństwem informacji i monitorowanie zabezpieczeń
  • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • dostosowanie firmy do wymagań kontraktowania usług przez NFZ

Spełniając kryteria powyższej Polityki ZSZ zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i ciągłego doskonalenia efektywności systemu. Polityka ZSZ jest znana oraz respektowana przez wszystkich pracowników Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ.

Wojciech Skiba
Dyrektor Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 marzec 2021 11:39 Monika Szczęśniak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 marzec 2021 11:40 Monika Szczęśniak