Wrocław, 2021-07-06
ZNAK SPRAWY: DAT.241.11.2021.2.BWŁ

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na

Świadczenie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ


Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe - ogłoszenie pdf 1.48 MB Bartłomiej Włosik
Formularz ofertowy docx 14.22 KB Bartłomiej Włosik
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 12.26 KB Bartłomiej Włosik
Wykaz gabinetów medycyny szkolnej pdf 113.17 KB Bartłomiej Włosik
Wzór umowy pdf 1.16 MB Bartłomiej Włosik
RODO pdf 1.08 MB Bartłomiej Włosik
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty pdf 376.39 KB Bartłomiej Włosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 lipiec 2021 12:28 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 09:58 Bartłomiej Włosik