Wrocław, 2021-08-10


ZNAK SPRAWY: DAT.241.13.2021.2.BWŁ


Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:


Sukcesywną dostawę materiałów dezynfekcyjnych (produktów leczniczych), zużywalnego sprzętu medycznego na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ


Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe - ogłoszenie pdf 2.57 MB Bartłomiej Włosik
Formularz oferty docx 14.49 KB Bartłomiej Włosik
Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 1 i PAKIET 2 xlsx 33.83 KB Bartłomiej Włosik
Wzór umowy materiały dezynfekcyjne / produkty lecznicze/ pdf 1.07 MB Bartłomiej Włosik
Wzór umowy zużywalny sprzęt medyczny pdf 1.05 MB Bartłomiej Włosik
Klauzula obowiązek informacyjny dla zo pdf 1.08 MB Bartłomiej Włosik
Pytania i odpowiedzi od wykonawców pdf 1.88 MB Bartłomiej Włosik
Pytania i odpowiedzi od wykonawców 2 pdf 342.88 KB Bartłomiej Włosik
Pytania i odpowiedzi od wykonawców 3 pdf 317.22 KB Bartłomiej Włosik
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty pdf 435.69 KB Bartłomiej Włosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 sierpień 2021 09:36 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13 sierpień 2021 12:33 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 sierpień 2021 11:00 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 sierpień 2021 11:25 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 sierpień 2021 12:25 Bartłomiej Włosik