Wrocław, 2021-08-16


ZNAK SPRAWY: DAT.241.14.2021.2.BWŁ

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:


Sukcesywną dostawę artykułów biurowych i papieru biurowego na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ


Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe - ogłoszenie pdf 2.28 MB Bartłomiej Włosik
Formularz oferty docx 14.21 KB Bartłomiej Włosik
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 21.52 KB Bartłomiej Włosik
Wzór umowy pdf 1.17 MB Bartłomiej Włosik
RODO pdf 1.08 MB Bartłomiej Włosik
Pytania i odpowiedzi od wykonawców pdf 382.33 KB Bartłomiej Włosik
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty pdf 377.09 KB Bartłomiej Włosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 sierpień 2021 10:55 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 sierpień 2021 11:12 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 25 sierpień 2021 11:33 Bartłomiej Włosik