Znak sprawy: DAT.241.5.2022.BWŁ.2                                                                                                                                                                                                                               Wrocław, 16.03.2022

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę leków i antybiotyków na potrzeby Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ

Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe - ogłoszenie pdf 1.21 MB Bartłomiej Włosik
Załącznik nr 1 - Pakiet 1 xlsx 36.23 KB Bartłomiej Włosik
Załącznik nr 2 - Pakiet 2 xlsx 12.44 KB Bartłomiej Włosik
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy docx 14.50 KB Bartłomiej Włosik
Załącznik nr 4 - Wzór umowy pdf 371.76 KB Bartłomiej Włosik
Załącznik nr 5 - Informacja RODO pdf 1.08 MB Bartłomiej Włosik
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty pdf 338.63 KB Bartłomiej Włosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 16 marzec 2022 11:34 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 marzec 2022 10:30 Bartłomiej Włosik