Wrocław, 2023-07-24

ZNAK SPRAWY: DAT.241.14.2023.2.BWŁ

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Świadczenie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ

Postępowanie prowadzone zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych            

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe - ogłoszenie pdf 949.54 KB Bartłomiej Włosik
Wzór umowy pdf 958.97 KB Bartłomiej Włosik
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 12.53 KB Bartłomiej Włosik
Formularz oferty docx 14.32 KB Bartłomiej Włosik
RODO pdf 1.08 MB Bartłomiej Włosik
Wykaz szkół pdf 195.33 KB Bartłomiej Włosik
Pytania i odpowiedzi od wykonawców pdf 1.62 MB Bartłomiej Włosik
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty pdf 320.52 KB Bartłomiej Włosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 24 lipiec 2023 12:47 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28 lipiec 2023 13:16 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 sierpień 2023 09:29 Bartłomiej Włosik