ZNAK SPRAWY: DAT.241.16.2023.2.MRA
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
Usługę druku wraz z dostawą druków medycznych dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 20.09.2023 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28. Wrocław
Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach 8:00-15:00
Zamawiający dopuszcza również składanie e-mailem na adres dztech@spzoz.wroc.pl
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
zapytanie ofertowe pdf 975.12 KB Monika Rajca
formularz oferty docx 14.23 KB Monika Rajca
formularz asortymentowo- cenowy xlsx 13.18 KB Monika Rajca
wzór umowy pdf 1.04 MB Monika Rajca
rodo pdf 1.08 MB Monika Rajca
Protokół z wyboru oferty pdf 310.05 KB Monika Rajca
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 13 wrzesień 2023 09:37 Monika Rajca
Artykuł został zmieniony. środa, 13 wrzesień 2023 09:39 Monika Rajca
Artykuł został zmieniony. środa, 13 wrzesień 2023 09:40 Monika Rajca
Artykuł został zmieniony. środa, 13 wrzesień 2023 09:42 Monika Rajca
Artykuł został zmieniony. środa, 13 wrzesień 2023 09:43 Monika Rajca
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 wrzesień 2023 11:08 Monika Rajca