Wrocław, 18.03.2024r

Znak sprawy: DAT.241.4.2024.2.BWŁ

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę palestezjometru i termometru skórnego wraz  przeszkoleniem w miejscu instalacji z obsługi zamawianych urządzeń oraz przeglądami technicznymi po 1 i 2 roku użytkowania dla Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego "Provita" Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ.”

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe docx 17.88 KB Bartłomiej Włosik
Formularz ofertowy docx 14.79 KB Bartłomiej Włosik
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 11.59 KB Bartłomiej Włosik
RODO pdf 1.08 MB Bartłomiej Włosik
Arkusz informacji technicznej Palestezjometr docx 20.51 KB Bartłomiej Włosik
Arkusz informacji technicznej Termometr skórny docx 20.69 KB Bartłomiej Włosik
Wzór umowy pdf 1.06 MB Bartłomiej Włosik
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty pdf 640.59 KB Bartłomiej Włosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 marzec 2024 13:08 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27 marzec 2024 11:04 Bartłomiej Włosik