Znak sprawy: DAT.241.10.2024.2.BWŁ                                                                                                                                                                                                                                                                               Wrocław, 16.04.2024 r

 

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na :

wykonanie przeglądu -  konserwacji klimatyzatorów oraz wentylacji mechanicznej w budynkach

Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ –powtórzone

Postępowanie prowadzone zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe pdf 1.75 MB Bartłomiej Włosik
Wykaz klimatyzatorów i wentylacji pdf 221.53 KB Bartłomiej Włosik
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 16.88 KB Bartłomiej Włosik
Formularz ofertowy docx 17.06 KB Bartłomiej Włosik
Wzór umowy pdf 1.20 MB Bartłomiej Włosik
RODO pdf 1.08 MB Bartłomiej Włosik
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty pdf 45.35 KB Bartłomiej Włosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 kwiecień 2024 12:55 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 kwiecień 2024 09:46 Bartłomiej Włosik