Znak sprawy: DAT.241.11.2024.2.BWŁ                                                                                                                                                                                                                                                             Wrocław, 23.04.2024 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
na sukcesywną dostawę leków różnych, antybiotyków i płynów infuzyjnych

na potrzeby Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe pdf 128.26 KB Bartłomiej Włosik
Formularz ofertowy docx 14.91 KB Bartłomiej Włosik
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 29.21 KB Bartłomiej Włosik
Wzór umowy pdf 406.96 KB Bartłomiej Włosik
RODO pdf 1.08 MB Bartłomiej Włosik
Pytania i odpowiedzi pdf 26.16 KB Bartłomiej Włosik
Pytania i odpowiedzi 2 pdf 62.06 KB Bartłomiej Włosik
Pytania i odpowiedzi 3 pdf 30.29 KB Bartłomiej Włosik
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty pdf 44.38 KB Bartłomiej Włosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 23 kwiecień 2024 11:13 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 kwiecień 2024 11:50 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 maj 2024 12:05 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 maj 2024 09:40 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 29 maj 2024 08:43 Bartłomiej Włosik